Dumperflak

Vi bygger dumperflak med endast 250 mm bygghöjd över bilram, det är av de lägsta i Sverige.
Då får vi en bil som blir mer stabil vid tippning och vi använder då fronttippcylinder som gör det ännu bättre för stabiliteten.
Hardox 450 används i flaken, kunden bestämmer tjocklek och volym.
Flaken finns med 2 lämhöjder, 1000 och 1300 mm valfritt.
Längden anpassas efter bilchassie.