Flis

Flisbyggnation i höghållfasthetsstål.
Endast tvärgående balkar under för bästa konstruktion.
Golv i plyfa och väggar i sandwichplast med aluminiumförstärkning.
Sida som öppnar så mycket att risken för att trucktorn tar i vid lastning är obefintlig.
Rulltäckning eller taktäckning.