Tippkärra

Vi bygger tippkärror med egenkonstruerat chassie och flak.
Axelkonfiguration och enkel eller dubbelhjul och placering av tippcylinder samt andra detaljer bestäms ihop med kunden.
Hardox 450 används i flaken, kunden bestämmer tjocklek och volym.
Flaken finns med 2 lämhöjder, 1000 och 1300 mm valfritt.
Det går även att få flak med aluminiumlämmar i olika höjder och längder.